Jak zrobić stół do frezarki górnowrzecionowej.

Duży i stabilny stół do frezarki górnowrzecionowej Makita RP 2301 FC, to wielkie ułatwienie w obrabianiu materiału. Frezarka jest przystosowana do montażu pod blatem. Po zamontowaniu frezarki bez problemu można ustawiać wysokość freza nad blatem. regulacja wysokości przebiega płynnie dzięki śrubie z gwintem metrycznym. wysokość ustawiamy przy użyciu wkrętarki. konstrukcja stołu zrobiona jest z drewna poklejona i poskręcana. Frezarka przymocowana jest do profili stalowych zamontowanych bezpośrednio do grubej pleksy (płyta z tworzywa sztucznego). dzięki takiemu połączeniu frezarka ani drgnie. Stół jest masywny i a praca jest bardzo stabilna.

Zapraszam do Subskrybcji aby być na bieżąco: https://www.youtube.com/channel/UCQxi…

MebleTwojegoPomyslu.pl – nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna. 

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

www.mebletwojegopomyslu.pl
www.facebook.com/mebletwojegopomyslu

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu

Feel free to subscribe to be updated: https://www.youtube.com/channel/UCQxi…

Table router Makita RP 2301 FC is a great convenience machining of the material. Milling machine is designed for installation under a counter. After installing the router you can easily adjust the height of the cutter over the top. height adjustment runs smoothly thanks to screw with metric thread. height adjustable via screwdriver. design of the table is made of wood Glued and twisted. Milling is attached to the steel profiles mounted directly to a thick plexiglass (plastic plate). thanks to this combination of milling or twitch. The table is massive, and the work is very stable.

MebleTwojegoPomyslu.pl – we give the wood shape.

With video productions step by step, you will see how your ideas are created perfect furniture and wood items.

We will show how to make from scratch furniture and wooden structures, as do the aids and templates useful in the workshop. You see also how to use hand tools, power tools and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience acquired.

www.mebletwojegopomyslu.pl
www.facebook.com/mebletwojegopomyslu

bench
Furniture Your Idea